Diện mạo Tăng Long Angkora Park sau 3 tháng triển khai

24-07-2018

Sau 3 tháng triển khai, Tăng Long Angkora Park đang dần thay đổi diện mạo trở thành một không gian đô thị xinh đẹp, hiện đại bên triền sông Trà Khúc