Những chuyển biến tích cực của bất động sản Quảng Bình

16-10-2019

Thị trường Bất động sản Quảng Bình năm 2019 đã có những chuyển biến tích cực, bộc lộ thế mạnh cạnh tranh rõ nét. Dự kiến trong Quý IV/2019, Quảng Bình sẽ tiếp nhận biên độ đầu tư ổn định và tỷ lệ lợi nhuận ...