Giải mã đô thị Châu Âu phồn hoa khu vực Liên Chiểu, Đà Nẵng

24-05-2018

Khu vực Liên Chiểu, Tây Bắc Đà Nẵng đang đứng trước thời cơ “thăng hoa” khi hàng loạt các dự án khủng về cơ sở hạ tầng, công nghệ, du lịch và giải trí được tập trung đầu tư đồng bộ tại đây. Và một ...