Clients who trust us

The Group successfully ventured into Real Estate by creating a series of residential spaces at strategic locations in Kolkata, Siliguri and Durgapur under the aegis of Dream Homes.

Về chúng tôi

Đất Xanh Đà Nẵng được thành lập năm 2017. Là thành viên chủ lực của tổng công ty Đất Xanh Miền Trung

Yêu cầu liên hệ

Get latest news & update

© 2022 – Dat Xanh Da Nang. All rights reserved.