Đà Nẵng ký kết hợp tác đón các nhà đầu tư Singapore

27-04-2018

Các nhà đầu tư Singapore sẽ hỗ trợ Đà Nẵng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2030 và triển khai một số dự án đầu tư trong thời gian tới.