Lễ ra quân dự án Tăng Long Angkora Park - thành phố Quảng Ngãi

02-06-2018

Sáng ngày 02/06/2018, Công ty CP Đất Xanh Đà Nẵng đã tổ chức lễ ra quân dự án Tăng Long Angkora Park - thành phố Quảng Ngãi, một dự án đóng tầm quan trọng thể hiện dấu chân đầu tiên của thương hiệu Đất Xanh ...