Tập đoàn Đất Xanh và chặng đường 15 năm khẳng định thương hiệu chuyên nghiệp

15-11-2018

Năm 2018 ước đạt 28.000 sản phẩm phân phối qua hệ thống Đất Xanh, kỳ vọng 5.000 tỉ đồng doanh thu và hơn 1.000 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế; đồng thời, liên tục thâu tóm, phát triển quỹ đất với quy mô 1.000 ha ...