[Góc cập nhật] Dự án Tăng Long Angkora Park tháng 12/2018

04-12-2018

Chính thức triển khai vào tháng 6/2018, tính đến thời điểm hiện tại, Tăng Long Angkora Park đang được hình thành rõ nét với tốc độ hạ tầng vượt tiến độ tại công trường, gia tăng giá trị cho dự án cũng như thể hiện ...