Đất Xanh Đà Nẵng - Tình đồng nghiệp

21-11-2017

Với tình hình thời tiết xấu và bão lũ diễn biến phức tạp trong đợt mưa, áp thấp nhiệt đới tháng 11/2017 vừa qua. Một số nhà của nhân viên công ty ở khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi …nước ngập sâu từ 1m – 2m, ...