Hành trình khám phá Singapore của các siêu chiến binh Đất Xanh Đà Nẵng

30-03-2019

Được đánh giá là một trong những Công ty kinh doanh Bất động sản đề cao phúc lợi và chế độ đãi ngộ nhân viên, Đất Xanh Đà Nẵng (ĐXĐN) luôn ghi nhận những thành tích, nỗ lực của mỗi Cán bộ nhân viên (CBNV) ...