Đà Nẵng: Nhật Bản muốn đầu tư 100 triệu USD vào khu du lịch Xuân Thiều

01-02-2018

Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Xuân Thiều vừa đề xuất thành phố Đà Nẵng xem xét chấp thuận về việc mở rộng quy mô dự án khu du lịch Xuân Thiều (phường Hòa Hiệp Nam, quận ...