Phú Yên: Sẵn sàng cho sự phát triển mang tính đột phá

05-06-2019

Thành phố Tuy Hòa hội đủ tiềm năng để trở thành thành phố du lịch biển, mở ra cơ hội lớn để thu hút các dự án hạ tầng phục vụ du lịch, trong đó có lĩnh vực bất động sản nhà phố thương mại.