Góc cập nhật: Dự án Tăng Long Angkora Park Tháng 07/2018

18-07-2018

Sau sự kiện mở bán thành công tại Quảng Ngãi, CĐT vẫn tiếp tục thực hiện các cam kết về hạ tầng và công viên một cách mạnh mẽ. Sắp tới việc triển khai thi công chợ Tịnh Long và đồng bộ hóa về hạ ...