Góc cập nhật: Dự án Marina Complex tháng 07/2018

02-07-2018

Trong tháng 7 này, dự án Marina Complex đã hoàn thiện các hạng mục về Shophouse Block B2-1, B2-4 , công viên nội khu và đường giao thông tại mặt sau nhà.