Góc cập nhật: Dự án Halla Jade Residences tháng 07/2018

02-07-2018

Trong tháng 7 này, dự án Halla Jade Residences đã tiến vào giai đoạn gấp rút hoàn thiện để chuẩn bị công tác bàn giao cho khách hàng.