Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn
1 Trưởng phòng kinh doanh 2 31-01-2018
2 Nhân viên kinh doanh 10 31-01-2018