Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn
1 Chuyên viên thu mua 1 30-10-2018
2 Giám sát xây dựng 1 30-10-2018
3 Lễ tân hành chính 1 30-10-2018
4 Chuyên Viên Thiết Kế 2D 1 15-10-2018
5 Kế Toán Tổng Hợp 1 15-10-2018
6 Thư ký Tổng Giám Đốc 1 15-10-2018
7 Chuyên Viên Phân tích - Đầu Tư 1 15-10-2018
8 Chuyên viên PR - Marketing 1 15-10-2018
9 Chuyên viên IT hệ thống 1 30-10-2018
10 Trưởng phòng kinh doanh 2 30-10-2018
11 Nhân viên kinh doanh 20 15-10-2018