Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Ngày hết hạn
1 Nhân viên lái xe ( bằng B2) 1 30-05-2018
2 Kế Toán Tổng Hợp 1 30-05-2018
3 Chuyên Viên Phân tích - Đầu Tư 1 30-05-2018
4 Chuyên viên pháp chế 1 30-05-2018
5 Chuyên viên IT hệ thống 1 30-05-2018
6 Trưởng phòng kinh doanh 2 30-05-2018
7 Nhân viên kinh doanh 15 30-05-2018